I hope you are happy with the goods from Salzers Krukmakeri. If the item is damaged upon arrival I will send a new one as long as the damage is documented with photos and reported within 5 days after arrival. Please note that no cash refunds are given. 

Please contact me at thomas@salzers.se  for more information. 


Hoppas du är nöjd med dina varor från Salzers Krukmakeri. Om varan är skadad vid ankomst skickar jag en ny förutsatt att skadan är dokumenterad med bilder och rapporterad inom 5 dagar efter varans ankomst. Vänligen observera att inga återbetalningar görs. 

Vänligen kontakta thomas@salzers.se  för mer information.